GWO: Podstawowe szkolenie techniczne (BTT: 3 moduły – elektryczny, mechaniczny, hydrauliczny)