Global Wind Organisation Standard

O naszym doświadczeniu i umiejętnościach świadczą również certyfikaty, które stwierdzają zgodność prowadzonych kursów ze standardami wyznaczanymi przez Global Wind Organisation.

View

View

View

View

View

View

Our experience and skills are proven by certificates confirming the compliance of the courses with the standards set by the Global Wind Organization.